Changelog voor VirtueleLesruimte.nl

Ik ben continu bezig om VirtueleLesruimte.nl te verbeteren, zoals:

 • het maken van nieuwe oefeningen
 • het toevoegen van nieuwe theorie
 • het toevoegen van nieuwe functies
 • het gebruikersvriendelijker maken van de site
 • het oplossen van fouten

Hier vindt je informatie over al deze verbeteringen.


02-09-2020

Speciale 40% korting bij VirtueleLesruimte.nl

Vanwege COVID-19 biedt ik een speciale 40% korting op alle 1 jaars abonnementen! Deze korting geldt zowel voor nieuwe inschrijvingen als voor verleningen.

Deze korting krijg je automatisch, een couponcode is niet nodig. Geldig tot en met 15-9-2020.


01-12-2019

Leervolgorde, online lessen bijhouden

Met de Leervolgorde kun je alle onderdelen van Muziektheorie via een optimale stapsgewijze volgorde leren. Elke fase heeft een eigen leervolgorde.
Je kunt de aanbevolen leervolgorde aanhouden maar je kunt ook je eigen weg gaan.

De Leervolgorde Muziektheorie bestaat uit de onderdelen:

 • Stap: de optimale stapsgewijze volgorde van de theorie en oefeningen.
 • Hoofdstuk: de naam van het hoofdstuk.
 • Oefening: de naam van de oefening.
 • Voortgang: wanneer bij een hoofdstuk een voortgang is ingevuld wordt deze ook hier weergegeven.
 • Zoeken: de zoekfunctie binnen de Leervolgorde.

 

In de eerste kolom Stap wordt de optimale stapsgewijze volgorde getoond. De volgorde is genummerd en begint bij nummer 1. Elk hoofdstuk en elke oefening heeft een eigen nummer. Wanneer een hoofdstuk ook oefeningen bevat komen deze oefeningen in de Leervolgorde direct na het hoofdstuk.

In de tweede kolom Hoofdstuk staan de namen van de hoofdstukken. Hiervandaan kun je rechtstreeks navigeren naar het hoofdstuk.

In de derde kolom Oefeningen staan de namen van de oefeningen. Hiervandaan kun je rechtstreeks navigeren naar deze oefening.

In de vierde kolom Voortgang wordt de voortgang van een hoofdstuk getoond.


01-12-2019

Voortgang bijhouden

Een belangrijke verbetering die ik heb gemaakt is de mogelijkheid om bij elk hoofdstuk je voortgang bij te houden.

Elk hoofdstuk heeft bij de titel een voortgangknop waarmee je je voortgang kunt bijwerken. Wanneer een hoofdstuk voor het eerst bezocht wordt, is er nog geen voortgang ingevuld.

In een apart blok staat een overzicht van alle hoofdstukken met bij elk hoofdstuk je voortgang. Ook hier is het mogelijk je voortgang bij te werken met de voortgangknop. Je kunt kiezen uit Mee bezig, Afgerond, Oefenen, Extra aandacht of Overslaan.

Wanneer je je voortgang hebt bijgewerkt zie je deze terug in het hoofdstuk, in het blok waar een overzicht van alle hoofdstukken staat en bij de leervolgorde.


30-11-2019

De Oefeningenpagina

Om de toegankelijk te verbeteren, vooral voor tablet en mobiel, hebben de oefeningen een eigen pagina gekregen. Op de Oefeningenpagina wordt elke fase apart weergegeven. Voor elke fase kun je direct naar:

 

Leervolgorde

Leervolgorde biedt de mogelijkheid om alle onderdelen van Muziektheorie via een optimale stapsgewijze volgorde te leren. Elke fase heeft een eigen leervolgorde.
Je kunt de aanbevolen leervolgorde aanhouden maar je kunt ook je eigen weg gaan.

 

Oefeningen

De oefeningen zijn onderverdeeld in:

 • Algemene muziekleer
 • Harmonieleer
 • Gehoortraining

Hier kun je voor elke fase naar de oefeningen voor Algemene muziekleer, Harmonieleer en Gehoortraining gaan.


30-11-2019

De Muziektheoriepagina

Om de toegankelijk te verbeteren, vooral voor tablet en mobiel, heeft Muziektheorie een eigen pagina gekregen. Op de Muziektheoriepagina wordt elke fase apart weergegeven. Voor elke fase kun je direct naar:

 

Leervolgorde

Leervolgorde biedt de mogelijkheid om alle onderdelen van Muziektheorie via een optimale stapsgewijze volgorde te leren. Elke fase heeft een eigen leervolgorde.
Je kunt de aanbevolen leervolgorde aanhouden maar je kunt ook je eigen weg gaan.

 

Theorie

Muziektheorie bestaat uit de onderdelen:

 • Algemene muziekleer
 • Harmonieleer
 • Gehoortraining

Hier kun je voor elke fase naar de onderdelen Algemene muziekleer, Harmonieleer en Gehoortraining gaan.

Download theorie: voor elke fase kun je een pdf downloaden waarop een samenvatting van de theorie staat.


30-11-2019

Vind je weg met de vernieuwde en verbeterde handleidingen

Met de invoering van VirtueleLesruimte 2.0 was het ook nodig om nieuwe handleidingen te schrijven. Ik heb handleidingen gemaakt voor:

 • Noten lezen
 • Muziektheorie
 • Algemene muziekleer
 • Harmonieleer
 • Gehoortraining
 • Leervolgorde, online lessen bijhouden
 • Voortgang bijhouden
 • Oefeningen
 • Mijn oefeningen
 • Pianolesboeken afluisteren

30-11-2019

VirtueleLesruimte.nl 2.0

Afgelopen half jaar heb ik hard gewekt om aan VirtueleLesruimte.nl een groot aantal vernieuwingen en verbeteringen door te voeren, welke nu allemaal zijn afgerond.

Met trots presenteer ik VirtueleLesruimte.nl 2.0!

Wat is er allemaal vernieuwd en verbeterd?

 • Noten lezen: verbeterde toegankelijkheid en mogelijkheid om je voortgang bij te houden.
 • Muziektheoriepagina: muziektheorie is nu te bereiken via een overzichtspagina, in plaatst van via losse onderdelen in het menu.
 • Oefeningenpagina: de oefeningen zijn nu te bereiken via een overzichtspagina, in plaatst van via losse onderdelen in het menu.
 • Verbeterde toegankelijkheid: de theorie is nu ingedeeld per niveau in plaats van per onderwerp.
 • Leervolgorde: met de Leervolgorde kun je alle onderdelen van Muziektheorie via een optimale stapsgewijze volgorde leren.
 • Voortgang bijhouden: bij elk hoofdstuk is het mogelijk om je voortgang bij te houden met een voortgangknop.
 • Handleidingen: vernieuwde en verbeterde handleidingen.

27-08-2019

Nieuw: noten namen nu ook met DoReMi

VirtueleLesruimte.nl: de beste site voor noten lezen en muziektheorie met noten namen ABC en DoReMi.

VirtueleLesruimte.nl heeft nu een aparte afdeling voor Noten Lezen en Muziektheorie met noten namen Do ReMi.

Guidonische lettergrepen zijn de oud-Latijnse benamingen van de zes tonen van het hexachord, ut-re-mi-fa-sol-la, een groep van zes opeenvolgende tonen uit de diatonische toonladder. De zes benamingen werden in de 11e eeuw bedacht door Guido van Arezzo. Pas in de 19e eeuw werd er een zevende toon aan het stelsel toegevoegd en in sommige landen de ut vervangen door do.
De acht eeuwen later ontstane reeks do-re-mi-fa-sol-la-si-do houdt geen verband meer met de muziekleer van Guido van Arezzo en zijn Guidonische lettergrepen.

In België, Frankrijk en ook in Zuid-Nederlands, maar ook in Spanje en Portugal en daardoor in geheel Zuid-Amerika, worden in de muziek de lettergreepnamen veelal gebruikt als absolute notennamen in plaats van de A t/m G-reeks: Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do. In het Franstalige gebied wordt nog steeds ook de 'Ut' gebruikt in plaats van de 'Do'.

In het hedendaags muziekonderwijs en de zangkunst in het algemeen worden deze lettergrepen bij solfège-oefeningen dikwijls gebruikt, men noemt dat 'solmisatie'. De Guidonische lettergrepen zijn hierbij niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een absolute toonhoogte. De Do kan liggen op de C, maar evengoed op elke andere toon. Omdat de onderlinge afstand tussen do, re, mi etc. vastligt, is daarmee ook de (absolute) toonhoogte van de overige tonen bepaald.


19-05-2018

Harmonieleer: uitleg met piano toegevoegd

In alle hoofdstukken Harmonieleer wordt de lesstof uitgebreid behandeld met tekst, beeld, geluid en video. Zo zijn er veel noten voorbeelden, bijvoorbeeld uit Harmonieleer Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secunde komen de volgende notenvoorbeelden over kleine secundes:

notenvoorbeeld Klik op dit icoon voor meer uitleg met noten.

 

Nu heb ik naast alle notenvoorbeelden ook voorbeelden gemaakt die laten zien hoe deze noten op de piano gespeeld worden. Bekijk een voorbeeld:

notenvoorbeeld Klik op dit icoon voor meer uitleg met piano.

 

Voor het maken van deze plaatjes heb ik gebruik gemaakt van Synthesia. In totaal heb ik 1298 plaatjes gemaakt.


28-03-2018

Noten lezen: nieuwe oefeningen voor de F-sleutel en de G-sleutel

Voor de F-sleutel en de G-sleutel heb ik extra oefeningen gemaakt.

Er zijn vijf type oefeningen bij gekomen:

 • Steunnoten met tijdslimiet: oefen het lezen van de steunnoten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Alle noten lezen met tijdslimiet: oefen het lezen van alle noten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Alle noten lezen met onzichtbare sleutel: oefen het lezen van alle noten met een onzichtbare sleutel.
 • Voortekens: oefen de namen van de noten met een kruis en mol.
 • Voortekens: oefen de namen van de noten met een dubbelkruis en dubbelmol.

Deze oefeningen zijn te vinden bij Hoofdstuk 9. F-sleutel en de Hoofdstuk 10. G-sleutel. Deze twee hoofdstukken zijn bedoeld om de F-sleutel en de G-sleutel apart te kunnen bestuderen en oefenen.

Voor elk van deze hoofdstukken zijn nu zeven oefeningen beschikbaar:

Hoofdstuk 9. F-sleutel

 • Noten lezen oefening 8a: F-sleutel: steunnoten: oefen het lezen van de steunnoten.
 • Noten lezen oefening 8b: F-sleutel: steunnoten met tijdslimiet: oefen het lezen van de steunnoten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Noten lezen oefening 8c: F-sleutel: alle noten lezen: oefen het lezen van alle noten.
 • Noten lezen oefening 8d: F-sleutel: alle noten lezen met tijdslimiet: oefen het lezen van alle noten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Noten lezen oefening 8e: F-sleutel: alle noten lezen met onzichtbare sleutel: oefen het lezen van alle noten met een onzichtbare sleutel.
 • Noten lezen oefening 8f: F-sleutel: voortekens: oefen de namen van de noten met een kruis en mol.
 • Noten lezen oefening 8g: F-sleutel: voortekens: oefen de namen van de noten met een dubbelkruis en dubbelmol.

Hoofdstuk 10. G-sleutel

 • Noten lezen oefening 9a: G-sleutel: steunnoten: oefen het lezen van de steunnoten.
 • Noten lezen oefening 9b: G-sleutel: steunnoten met tijdslimiet: oefen het lezen van de steunnoten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Noten lezen oefening 9b: G-sleutel: alle noten lezen: oefen het lezen van alle noten.
 • Noten lezen oefening 9d: G-sleutel: alle noten lezen met tijdslimietoefen het lezen van alle noten met een maximale tijd van 2 minuut en 30 seconden voor de hele oefening.
 • Noten lezen oefening 9e: G-sleutel: alle noten lezen met onzichtbare sleutel: oefen het lezen van alle noten met een onzichtbare sleutel.
 • Noten lezen oefening 9f: G-sleutel: voortekens: oefen de namen van de noten met een kruis en mol.
 • Noten lezen oefening 9g: G-sleutel: voortekens: oefen de namen van de noten met een dubbelkruis en dubbelmol.

15-02-2018

Nieuwe vragen Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 4, fase 5 en fase 6

Voor Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 4, fase 5 en fase 6 heb ik nieuwe vragen gemaakt.

Het doel van deze oefening is om de trappen I, VI, II, IV, V en V7, oftewel tonica, subdominant, dominant en dominant septiem op gehoor te kunnen noteren.

 

Bekijk een voorbeeld vraag van Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 5.

De volgende trappen worden gespeeld: I - ? - ? - ?

Vul de ontbrekende trappen in (gebruik Romeinse cijfers).

Uitwerking

Het eerste akkoord is gegeven en is de tonica. Luister bij het afspelen naar:

 • akkoorden die hetzelfde zijn.
 • de functie van akkoorden; wordt er een tonica, subdominant, dominant of dominant septiem gespeeld.
 • de dominant - tonica (V - I) volgorde.
 • het verschil tussen V en V7.

Speel het geluidsfragment af en merk op dat:

 1. het vierde akkoord hetzelfde klinkt als het eerste akkoord (tonica). Het vierde akkoord is ook een eerste trap (I).
 2. het derde en vierde akkoord klinkt als dominant - tonica (V - I).
 3. het derde akkoord klinkt als dominant septiem (V7).
 4. het tweede akkoord klinkt als een subdominant, echter niet de vierde trap maar de tweede trap (II).

Antwoord: II - V7 - I.


16-01-2018

Nieuwe vragen Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 2 en fase 3

Voor Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 2 en fase 3 heb ik nieuwe vragen gemaakt.

Het doel van deze oefening is om de trappen I, IV, V en V7, oftewel tonica, subdominant, dominant en dominant septiem op gehoor te kunnen noteren

 

Bekijk een voorbeeld vraag van Gehoortraining oefening Trappen en melodie fase 3.

De volgende trappen worden gespeeld: I - ? - ? - ?

Vul de ontbrekende trappen in (gebruik Romeinse cijfers).

Uitwerking

Het eerste akkoord is gegeven en is een tonica. Luister bij het afspelen naar:

 • akkoorden die hetzelfde zijn.
 • de functie van akkoorden; wordt er een tonica, subdominant, dominant of dominant septiem gespeeld.
 • de dominant - tonica (V - I) volgorde.
 • het verschil tussen V en V7.

Speel het geluidsfragment af en merk op dat:

 1. het vierde akkoord hetzelfde klinkt als het eerste akkoord (tonica). Het vierde akkoord is een eerste trap (I).
 2. het derde en vierde akkoord klinkt als dominant - tonica (V - I).
 3. het tweede akkoord klinkt als subdominant (IV).

Antwoord: IV - V - I.


07-12-2017

Nieuwe vragen oefening Harmonieleer versieringstonen

Voor Harmonieleer oefening 7a: versieringstonen heb ik 50 nieuwe vragen gemaakt waaruit steeds 8 vragen willekeurig worden gekozen, hierdoor kun je de oefening meerdere keren doen zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

In een muziekstuk passen niet alle melodietonen in de akkoorden die eronder staan. Deze tonen worden akkoordvreemde tonen of versieringstonen genoemd. Melodietonen die wel deel uitmaken van het onderstaande akkoord heten akkoordtonen.

Er worden binnen de akkoordvreemde tonen vier hoofdtypes onderscheiden:

 1. de doorgangstoon
 2. de wisseltoon
 3. de anticipatie
 4. de voorhouding

 

Voorbeeld vraag

Vraag

Wat voor soort toon is de met de pijl aangegeven noot?

Geen plaatje!

   
Uitwerking 1. De aangegeven toon D is geen akkoordtoon.
2. De D zit tussen de twee akkoordtonen E en C in.
3. De aangegeven toon D is een doorgangstoon.
   
Antwoord Kies: doorgangstoon

16-11-2017

Toonfuncties instap: nieuwe gehoortraining oefening toegevoegd

Aan gehoortraining fase 2 heb ik een nieuwe oefeningen toegevoegd: Gehoortraining oefening 2c: toonfuncties instap.

Gehoortraining oefening 2c: toonfuncties instap is een voorbereidende oefening voor Gehoortraining oefening 2d: toonfuncties. Deze oefening is bedoeld voor leerlingen die deze oefening nog moeilijk vinden. De melodieën voor Gehoortraining oefening 2c: toonfuncties instap zijn korter en hebben een kleiner omvang. Ik heb 36 vragen gemaakt waaruit steeds 8 vragen willekeurig worden gekozen, hierdoor kun je de oefening meerdere keren doen zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

Door het toevoegen van een nieuwe oefening is de nummering van de daaropvolgende oefeningen gewijzigd.


06-11-2017

Nieuwe vragen oefening Gehoortraining toonfuncties fase 2

Voor de gehoortrainingsoefening Toonfuncties fase 2 heb ik nieuwe vragen gemaakt, of beter gezegd, nieuwe melodieën. Deze nieuwe melodieën zijn korter en de grondtoon duidelijker te horen. De oefening is hierdoor wat gemakkelijker te maken.


17-10-2017

Noten lezen: extra uitleg toegevoegd met pianotoetsen

In de volgende hoofdstukken heb ik extra uitleg toegevoegd met pianotoetsen:

 • Hoofdstuk 4. Grote notenbalk
 • Hoofdstuk 5. Alle noten lezen
 • Hoofdstuk 6. Voortekens
 • Hoofdstuk 7. Hulplijnen

Deze extra uitleg laat zien waar de noten gespeeld worden op het pianotoetsenbord.

Probeer dit uit en klik op de iconen

Uitleg met alleen notenvoorbeelden

notenvoorbeeld

Uitleg met noten en piano

 

notenvoorbeeld


10-02-2017

Twee handige knoppen aan het eind van een oefening

Om het navigeren na het afronden van een oefening te vereenvoudigen heb ik aan het eind van een oefening twee handige knoppen toegevoegd. Met deze knoppen kun je direct dezelfde oefening opnieuw doen of naar het hoofdstuk gaan waar de theorie, die hoort bij de oefening, wordt behandeld.
Het is hierdoor niet nodig om het menu te gebruiken. Dit scheelt tijd en zoeken.

Deze knoppen heten:

 • Opnieuw oefenen: doe dezelfde oefening opnieuw.
 • Theorie: ga direct naar het hoofdstuk waar deze oefening bijhoort.

13-10-2016

15 pianolesboeken toegevoegd

Een onderdeel van de virtuele lesruimte is de mogelijkheid om pianolesboeken af te luisteren (zie Word Pro). De stukken uit de pianolesboeken worden tijdens de pianoles voorgespeeld. Echter thuis bij het oefenen is men vaak vergeten "hoe het ook al weer klonk". Het zou dan prettig zijn om het stuk een aantal keer weer te kunnen beluisteren. Het voordeel is dat je dan tijdens het studeren beter weet hoe het moet gaan klinken en daardoor minder fouten instudeert. Dat scheelt tijd en soms een hoop frustratie.

Ik heb direct na de zomervakantie mijn Bösendorfer vleugel laten stemmen en 15 pianolesboeken opgenomen en aan de virtuele lesruimte toegevoegd. Dit zijn boeken die ik in mijn eigen lespraktijk met veel plezier gebruik en ik heb ook boeken opgenomen op verzoek van gebruikers van de virtuele lesruimte.

Alfred's Basic Piano Library, Faber en Merkies zijn pianomethoden. De recital boeken van Alfred zijn leuk en leerzaam om uit te spelen. Piano Adventures van Faber is een nieuwe pianomethode waarvan de eerste 3 delen onlangs zijn vertaald. Merkies is een methode die zich alleen richt op lichte muziek (pop/blues) en akkoorden.
De boeken van Jones, Golston en Rollin zijn hele leuke en goede boeken voor jazz stukjes.

Een overzicht:

Alfred's Basic Piano Library

 • Recital deel 1A (niveau 1)
 • Recital deel 1B (niveau 1)
 • Recital deel 2 (niveau 1)
 • Recital deel 3 (niveau 2)
 • Recital deel 4 (niveau 3)
 • Lesson Book Complete Level 1 (niveau 1)

Faber, N.

 • Piano Adventures Lesboek 1 (niveau 1)
 • Piano Adventures Lesboek 2 (niveau 1)
 • Piano Adventures Lesboek 3 (niveau 1)

Merkies, M.

 • Piano Life Lesboek 1 (niveau 1)
 • Piano Life Lesboek 2 (niveau 2)

Jones, G. Jazz for Youth (niveau 3)

Goldston, M. Simply Jazzy 1 (niveau 2)

Rollin, C.

 • Jazz a little, Jazz a lot 1 (niveau 3)
 • Jazz a little, Jazz a lot 2 (niveau 4)

13-10-2016

Gehoortraining fase 1: melodie herkennen en melodische afwijking instap

Aan gehoortraining fase 1 heb ik twee nieuwe oefeningen toegevoegd:

 • Gehoortraining oefening 1a: melodie herkennen instap
 • Gehoortraining oefening 1c: melodisch afwijking instap

 

Gehoortraining oefening 1a: melodie herkennen instap is een voorbereidende oefening voor oefening 1b: melodie herkennen. Deze oefening is bedoeld voor leerlingen die oefening 1b nog moeilijk vinden. Alle melodieën staan in C groot, hebben een omvang van 5 tonen en zijn twee maten lang. Ik heb 100 vragen gemaakt waaruit steeds 8 vragen willekeurig worden gekozen, hierdoor kun je de oefening meerdere keren doen zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

Gehoortraining oefening 1c: melodisch afwijking instap is een voorbereidende oefening voor oefening 1d: melodische afwijking. Deze oefening is bedoeld voor leerlingen die oefening 1d nog moeilijk vinden. Dezelfde melodieën als in oefening 1a worden gebruikt. Ik heb 60 vragen gemaakt waaruit steeds 8 vragen willekeurig worden gekozen, hierdoor kun je de oefening meerdere keren doen zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

Door deze toevoeging heb ik de andere gehoortraining oefeningen op fase 1 moeten hernummeren.


13-10-2016

Gehoortraining: drie nieuwe oefeningen op fase 1 en 2 toegevoegd

Aan gehoortraining fase 1 en 2 heb ik drie nieuwe oefeningen toegevoegd, twee op fase 1 en één op fase 2. Hierdoor heb ik zowel op fase 1 als 2 een hoofdstuk moeten toevoegen en andere oefeningen moeten hernummeren.

De nieuwe hoofdstukken en oefeningen zijn:

 

Fase 1

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

 • Gehoortraining oefening 1d: secunde, terts, kwart en kwint (het op gehoor kunnen onderscheiden van de secunde, terts, kwart en kwint)

Gehoortraining oefening 1f: toonladder herkennen (het kunnen horen van een goed of fout gespeelde grote-tertstoonladder)

 

Fase 2

Hoofdstuk 2.7 Sext, septiem en octaaf

 • Gehoortraining oefening 2e: sext, septiem en octaaf (het op gehoor kunnen onderscheiden van de sext, septiem en octaaf)

13-10-2016

Nieuwe muziektekens; beter leesbaar vooral op tablet en smartphone

Alle muziektekens zijn vernieuwd en nu beter leesbaar, vooral op tablet en smartphone.

De gebruikte muziektekens zijn plaatjes en deze heb ik groter gemaakt en een hogere resolutie gegeven. Klik op het plaatje en een groter plaatje verschijnt. Dit is het resultaat:

 

Voorbeeld nieuwe tekens

F-sleutel F sleutel

piano piano

 

Voorbeeld oude tekens

F-sleutel F sleutel

piano piano


13-10-2016

Algemene muziekleer oefeningen vernieuwd

De allereerste oefeningen die ik maakte zijn de oefeningen algemene muziekleer. Deze oefeningen hebben een paar jaar grote nut gehad maar waren door aanpassingen aan de leerstof en verbeterde technische mogelijkheden aan vernieuwing toe.

Wat is er veranderd:

 1. De opbouw van de oefeningen door de fases heen is verbeterd. De verschillende fases sluiten nu beter op elkaar aan.
 2. De vraagstelling is uniform gemaakt. Dezelfde type vraag is in elke fase hetzelfde vormgegeven.
 3. Het aantal vragen per oefening is verhoogd.
 4. Alle oefeningen bestaan uit 20 (25 in fase 8) willekeurig gekozen vragen.
 5. De oefeningen kunnen meerdere keren gedaan worden zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

13-10-2016

Nieuwe oefening noten lezen: Alle noten lezen met onzichtbare sleutel

Het is mij, als pianodocent, opgevallen dat sommige leerlingen de oefeningen noten lezen prima maken maar dat in de praktijk, als de noten wat verder weg van de sleutel staan, het noten lezen moeilijker gaat. Het lezen van een noot aan het begin van de regel (vlakbij de sleutel) gaat goed maar als dezelfde noot aan het eind van een regel staat dan is het opeens veel moeilijker om deze noot te lezen. Blijkbaar geeft de sleutel veel houvast.

Daarom heb ik een oefening bedacht en gemaakt om noten lezen te oefenen waarbij de sleutel niet vlakbij de noot staat maar er heel ver vandaan: noten lezen met een onzichtare sleutel!


13-10-2016

Gehoortraining melodie herkennen: aangepast aan melodische afwijking

De eerste oefening binnen de gehoortraining heet melodie herkennen. Deze oefening is een voorbereidende oefening voor de gehoortrainingoefening melodische afwijking en loopt van fase 1 tot en met fase 6.

Wat is er veranderd:

 1. De opbouw van de oefening door de fases heen is verbeterd. De verschillende fases sluiten nu beter op elkaar aan.
 2. De oefening sluit beter aan op de gehoortrainingoefening melodische afwijking.
 3. Het aantal vragen per oefening is verhoogd.
 4. Alle oefeningen bestaan uit 8 willekeurig gekozen vragen.
 5. De oefeningen kunnen hierdoor meerdere keren gedaan worden zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

13-10-2016

Gehoortraining melodische afwijking: verbeterd en uitgebreid

Een belangrijke oefening binnen de gehoortraining is het onderdeel melodische afwijking. De bedoeling van deze oefening is om een foutief gespeelde noot in een melodie te leren herkennen. Deze oefening loopt van fase 1 tot en met fase 8 en is een onderdeel van het toelatingsexamen voor het conservatorium.

Wat is er veranderd:

 1. De opbouw van de oefening door de fases heen is verbeterd. De verschillende fases sluiten nu beter op elkaar aan.
 2. Het aantal vragen per oefening is verhoogd. Een oefening heeft nu gemiddeld 40 vragen.
 3. Bij alle oefeningen worden 8 vragen willekeurig gekozen uit dit aantal van 40 vragen.
 4. De oefeningen kunnen hierdoor meerdere keren gedaan worden zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

13-10-2016

Gehoortraining toonladders: nieuwe en betere oefeningen

Het op gehoor kunnen onderscheiden van de verschillende toonladders is een belangrijk onderdeel in de gehoortraining. Deze oefeningen gaan van fase 1 tot en met fase 8.

Wat is er veranderd:

 1. Elke fase heeft een oefening genaamd toonladders. In deze oefening wijkt de gespeelde toonladder af van de genoteerde toonladder. De genoteerde toonladder moet herkend worden (groot of klein, oorspronkelijk, harmonisch of melodisch) en vervolgens moet op het gehoor de verkeerd gespeelde noot worden aangeklikt.
 2. In fase 3: uitbreiding van de kleine-tertstoonladder oefeningen.
 3. In fase 8: het op gehoor leren onderscheiden van de verschillende kerktoonladders.
 4. De opbouw van de oefening door de fases heen is verbeterd. De verschillende fases sluiten nu beter op elkaar aan.
 5. Het aantal vragen per oefening is verhoogd. Een oefening heeft nu gemiddeld 40 vragen.
 6. Bij alle oefeningen worden 8 vragen willekeurig gekozen uit dit aantal van 40 vragen.
 7. De oefeningen kunnen hierdoor meerdere keren gedaan worden zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

13-10-2016

Gehoortraining toonfuncties: geheel vernieuwd

Een belangrijke oefening binnen de gehoortraining is het onderdeel toonfuncties. De bedoeling van deze oefening is om de verschillende functies van de tonen van een toonladder te leren onderscheiden. Deze oefening loopt van fase 2 tot en met fase 8 en is een onderdeel van het toelatingsexamen voor het conservatorium.

Wat is er veranderd:

 1. De opbouw van de oefening door de fases heen is verbeterd. De verschillende fases sluiten nu beter op elkaar aan.
 2. Het aantal vragen per oefening is verhoogd. Een oefening heeft nu gemiddeld 40 vragen.
 3. Bij alle oefeningen worden 8 vragen willekeurig gekozen uit dit aantal van 40 vragen.
 4. De oefeningen kunnen hierdoor meerdere keren gedaan worden zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden.

13-10-2016

Drieklanken: verbetering van alle gehoortraining oefeningen

Om de gehoortraining oefeningen beter en toegankelijker te maken worden er een aantal veranderingen doorgevoerd.
Het gehoortraining onderdeel drieklanken is nu afgerond en alle verbeteringen zijn nu beschikbaar.

Wat is er veranderd:

 1. Het aantal vragen is per oefening verhoogd. Een oefening die eerst uit 12 vragen bestond heeft er nu 40.
  Sommige oefeningen, bijvoorbeeld gehoortraining oefening 7j: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging, hebben 200 vragen.
 2. Bij alle oefeningen worden nu een klein aantal vragen, bijvoorbeeld 8 of 12, willekeurig gekozen uit dit aantal van meer dan 40 tot 200 vragen.
 3. Het aantal vragen is per oefening verlaagd, hierdoor kunnen de oefeningen sneller afgerond worden. Oefeningen met 32 of 48 vragen bleken veel te lang te zijn.
 4. De oefeningen kunnen nu zo vaak herhaald worden als nodig is zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden en herkend gaan worden.
 5. Alle extra oefeningen zijn hierdoor niet meer nodig en daarom verwijderd.

13-10-2016

Drieklanken: gehoortraining oefeningen fase 4 verbeterd

Het leren horen van de grondligging en omkeringen van drieklanken wordt vaak ervaren als lastig en vereist veel oefening.
In gehoortraining fase 4 wordt voor het eerst een begin gemaakt met het leren horen van grote- en kleine-tertsdrieklanken in de grondligging en omkeringen.
Deze oefeningen lopen door tot en met fase 8. Het op gehoor kunnen onderscheiden van de grondligging en omkeringen van drieklanken is een onderdeel bij het toelatingsexamen voor het conservatorium.

De gehoortraining oefeningen fase 4 zijn eenvoudiger gemaakt en sluiten beter aan op de oefeningen in fase 5.

De oude oefeningen zijn alle verwijderd en vervangen door:

 • Gehoortraining oefening 4j: grote-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 4k: grote-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4l: grote-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4m: kleine-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 4n: kleine-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4o: kleine-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering

13-10-2016

Drieklanken: gehoortraining oefeningen fase 7 verbeterd

Het leren horen van de grondligging en omkeringen van grote, kleine, verminderde en overmatige drieklanken wordt vaak ervaren als lastig en vereist veel oefening.
In gehoortraining fase 4 wordt voor het eerst een begin gemaakt met het leren horen van grote- en kleine-tertsdrieklanken in de grondligging en omkeringen.
Deze oefeningen lopen door tot en met fase 8. Het op gehoor kunnen onderscheiden van de grondligging en omkeringen van drieklanken is een onderdeel bij het toelatingsexamen voor het conservatorium.

De gehoortraining oefeningen fase 7 zijn aangepast en sluiten beter aan op de oefeningen in fase 6.

Er wordt meer aandacht besteed aan het horen van de grondligging en omkeringen van de verminderde drieklank.
De extra oefeningen zijn alle verwijderd.

De volgende oefeningen zijn nu beschikbaar:

 • Gehoortraining oefening 7c: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken
 • Gehoortraining oefening 7d: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken harmonisch
 • Gehoortraining oefening 7e: verminderde drieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 7f: verminderde drieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 7g: verminderde drieklank: eerste of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 7h: verminderde drieklank: alle liggingen
 • Gehoortraining oefening 7i: verminderde drieklank: alle liggingen harmonisch
 • Gehoortraining oefening 7j: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging
 • Gehoortraining oefening 7k: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging harmonisch

13-10-2016

Intervallen: verbetering van de gehoortraining oefeningen

Om de gehoortraining oefeningen beter en toegankelijker te maken worden er een aantal veranderingen doorgevoerd.
Het gehoortraining onderdeel intervallen is nu afgerond en alle verbeteringen zijn nu beschikbaar.

Wat is er veranderd:

 1. Het aantal vragen is per oefening verhoogd. Een oefening die eerst uit 12 vragen bestond heeft er nu 40.
  Sommige oefeningen, bijvoorbeeld gehoortraining oefening 6g: alle intervallen, hebben meer dan 200 vragen.
 2. Bij alle oefeningen worden nu een klein aantal vragen, bijvoorbeeld 8 of 12, willekeurig gekozen uit dit aantal van meer dan 40 tot meer dan 200 vragen.
 3. Het aantal vragen is per oefening verlaagd, hierdoor kunnen de oefeningen sneller afgerond worden. Oefeningen met 32 of 48 vragen bleken veel te lang te zijn.
 4. De oefeningen kunnen nu zo vaak herhaald worden als nodig is zonder dat dezelfde vragen steeds herhaald worden en herkend gaan worden.
 5. Alle extra oefeningen zijn hierdoor niet meer nodig en daarom verwijderd.

13-10-2016

Haal nu bij elke oefening de maximale score van 5 sterren ★★★★★

De beoordeling van de uitslag van de oefeningen is aangepast.
De score wordt weergegeven met sterren met vijf sterren als hoogste score.

De scores zien er nu zo uit:

★★★★★ Uitmuntend

★★★★☆ Goed

★★★☆☆ Voldoende

★★☆☆☆ Helaas, net niet geslaagd

☆☆☆☆ Helaas, niet geslaagd


13-10-2016

Overzicht van mijn laatste oefeningen en beste resultaten

Een overzicht van de laatst gemaakte oefeningen en best gemaakte oefeningen zijn te vinden onderaan de inlog pagina (de pagina na het inloggen) of onderaan de pagina in het menu Mijn oefeningen.


13-10-2016

Noten lezen oefeningen 4a en 4b aangepast

Noten lezen oefening 4a: Voortekens bevatte 48 vragen en was te lang.

Deze oefening is nu gesplitst in twee aparte oefeningen, namelijk:

 • Noten lezen oefening 4a: Voortekens
 • Noten lezen oefening 4b: Voortekens extra

Oefening 4b is anders dan 4a (bevat andere noten), het is dus wel raadzaam ze beide te doen. Deze oefeningen zijn ook erg handig om het noten lezen nog eens extra te oefenen.

De oude Noten lezen oefening 4b: dubbelkruizen en dubbelmollen heet nu Noten lezen oefening 4c.