Inhoudsopgave Muziektheorie

 

Muziektheorie bestaat uit de onderdelen: Algemene muziekleer, Harmonieleer en Gehoortraining.

Muziektheorie is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de theoretische kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen.

Download Inhoudsopgave Muziektheorie

Inhoud


Muziektheorie fase 1

Hoofdstuk 1.1 Het muziekschrift

Hoofdstuk 1.2 Noten, rusttekens en voortekens

Hoofdstuk 1.3 Maat en maatsoorten

 • Gehoortraining oefening 1e: ritme herkennen

Hoofdstuk 1.4 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 1.5 Articulatie

Hoofdstuk 1.6 Afkortingen en tekens

Hoofdstuk 1.7 Tempo

Hoofdstuk 1.8 Halve en hele toonsafstanden

 • Harmonieleer oefening 1a: halve en hele toonsafstanden

Hoofdstuk 1.9 Intervallen

 • Harmonieleer oefening 1b: namen van de intervallen

Hoofdstuk 1.10 Harmonische en melodische intervallen

Hoofdstuk 1.11 Secunde, terts, kwart en kwint

 • Harmonieleer oefening 1c: secunde, terts, kwart en kwint
 • Harmonieleer oefening 1d: secunde, terts, kwart en kwint maken op de stamtonen
 • Gehoortraining oefening 1f: secunde, terts, kwart en kwint

Hoofdstuk 1.12 Grote en kleine secunde

 • Harmonieleer oefening 1e: grote en kleine secundes
 • Harmonieleer oefening 1f: grote en kleine secundes maken op de stamtonen
 • Gehoortraining oefening 1g: grote en kleine secundes

Hoofdstuk 1.13 De grote-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 1h: toonladder herkennen

Hoofdstuk 1.14 De C grote-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 1i: toonladders

Hoofdstuk 1.15 De G grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 1.16 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 1a: melodie herkennen instap
 • Gehoortraining oefening 1b: melodie herkennen

Hoofdstuk 1.17 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 1c: melodische afwijking instap
 • Gehoortraining oefening 1d: melodische afwijking

Hoofdstuk 1.18 Ritmisch dictee

 • 44 ritmische dictees

Hoofdstuk 1.19 Melodisch dictee

 • 35 melodische dictees

Muziektheorie fase 2

Hoofdstuk 2.1 Het muziekschrift

Hoofdstuk 2.2 Noten, rusttekens en voortekens

 • Gehoortraining oefening 2e: ritme herkennen

Hoofdstuk 2.3 Maat en maatsoorten

Hoofdstuk 2.4 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 2.5 Afkortingen en tekens

Hoofdstuk 2.6 Tempo

Hoofdstuk 2.7 Sext, septiem en octaaf

 • Harmonieleer oefening 2a: sext, septiem en octaaf
 • Harmonieleer oefening 2b: sext, septiem en octaaf maken op de stamtonen
 • Gehoortraining oefening 2f: sext, septiem en octaaf

Hoofdstuk 2.8 Grote en kleine secundes maken op alle tonen

 • Harmonieleer oefening 2c: grote en kleine secundes maken op alle tonen

Hoofdstuk 2.9 Akkoorden

Hoofdstuk 2.10 Drieklanken

 • Harmonieleer oefening 2d: Drieklanken: grondtoon, terts en kwint

Hoofdstuk 2.11 Grondligging en omkering

 • Harmonieleer oefening 2e: Drieklanken: grondtoon, grondligging en omkering
 • Harmonieleer oefening 2f: Drieklanken: grondtoon bepalen
 • Harmonieleer oefening 2g: Drieklanken: ligging bepalen

Hoofdstuk 2.12 Trappen: drieklanken en toonladders

Hoofdstuk 2.13 Toonladders: grondtoon, dominanttoon en leidtoon

Hoofdstuk 2.14 Trappen I, IV en V: tonica, subdominant en dominant

Hoofdstuk 2.15 Het dominant septiemakkoord

Hoofdstuk 2.16 De hoofdtrappen in de C grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 2h: de hoofdtrappen in C groot

Hoofdstuk 2.17 De hoofdtrappen in de G grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 2i: de hoofdtrappen in G groot

Hoofdstuk 2.18 De D grote-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 2g: toonladders

Hoofdstuk 2.19 De hoofdtrappen in de D grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 2j: de hoofdtrappen in D groot

Hoofdstuk 2.19 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 2a: melodie herkennen

Hoofdstuk 2.20 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 2b: melodische afwijking

Hoofdstuk 2.21 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 2c: toonfuncties instap
 • Gehoortraining oefening 2d: toonfuncties

Hoofdstuk 2.22 Ritmisch dictee

 • 42 ritmische dictees

Hoofdstuk 2.23 Melodisch dictee

 • 24 melodische dictees

Hoofdstuk 2.25 Trappen: gehoortraining

 • Gehoortraining oefening 2h: akkoorden: trappen herkennen
 • Gehoortraining oefening 2i: akkoorden: trappen noteren
 • Gehoortraining oefening 2j: akkoorden: trappen en melodie

Muziektheorie fase 3

Hoofdstuk 3.1 Maat en maatsoorten

 • Gehoortraining oefening 3d: ritme herkennen

Hoofdstuk 3.2 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 3.3 Tempo

Hoofdstuk 3.4 Muzikale vormen

Hoofdstuk 3.5 Grote en kleine terts

 • Harmonieleer oefening 3a: grote en kleine terts
 • Harmonieleer oefening 3b: grote en kleine tertsen maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 3c: grote en kleine tertsen maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 3l: grote en kleine tertsen
 • Gehoortraining oefening 3m: grote en kleine tertsen en secundes

Hoofdstuk 3.6 Reine kwint

 • Harmonieleer oefening 3d: reine kwinten maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 3e: reine kwinten maken op alle tonen

Hoofdstuk 3.7 Grote- en kleine-tertsdrieklanken

 • Harmonieleer oefening 3f: grote en kleine-tertsdrieklanken
 • Harmonieleer oefening 3g: grote en kleine-tertsdrieklanken maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 3h: grote en kleine-tertsdrieklanken maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 3n: grote en kleine-tertsdrieklanken

Hoofdstuk 3.8 De F grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.9 De hoofdtrappen in de F grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 3i: de hoofdtrappen in F groot

Hoofdstuk 3.10 De chromatische toonladder

Hoofdstuk 3.11 De kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 3e: grote en oorspronkelijke kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.12 De leidtoon in de kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.13 De harmonisch en melodisch kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 3f: oorspronkelijke en harmonische kleine-tertstoonladder
 • Gehoortraining oefening 3g: oorspronkelijke en melodische kleine-tertstoonladder
 • Gehoortraining oefening 3h: harmonische en melodische kleine-tertstoonladder
 • Gehoortraining oefening 3i: alle kleine-tertstoonladders
 • Gehoortraining oefening 3j: grote en kleine-tertstoonladders

Hoofdstuk 3.14 De A kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 3.15 De hoofdtrappen in de A kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 3j: de hoofdtrappen in A klein

Hoofdstuk 3.16 De D kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 3k: toonladders

Hoofdstuk 3.17 De hoofdtrappen in de D kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 3k: de hoofdtrappen in D klein

Hoofdstuk 3.18 Akkoordsymbolen

Hoofdstuk 3.19 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 3a: melodie herkennen

Hoofdstuk 3.20 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 3b: melodische afwijking

Hoofdstuk 3.21 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 3c: toonfuncties

Hoofdstuk 3.22 Ritmisch dictee

 • 20 ritmische dictees

Hoofdstuk 3.23 Melodisch dictee

 • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 3.24 Trappen: gehoortraining

 • Gehoortraining oefening 3o: akkoorden: trappen herkennen
 • Gehoortraining oefening 3p: akkoorden: trappen noteren
 • Gehoortraining oefening 3q: akkoorden: trappen en melodie

Muziektheorie fase 4

Hoofdstuk 4.1 Noten, rusttekens en voortekens

Hoofdstuk 4.2 Maat en maatsoorten

 • Gehoortraining oefening 4d: ritme herkennen

Hoofdstuk 4.3 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 4.4 Afkortingen en tekens

Hoofdstuk 4.5 Tempo

Hoofdstuk 4.6 Muzikale vormen

Hoofdstuk 4.7 Versieringen

Hoofdstuk 4.8 Reine kwart en octaaf

 • Harmonieleer oefening 4a: reine kwart, kwint en octaaf
 • Harmonieleer oefening 4b: reine kwarten maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 4c: reine kwarten maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 4f: reine kwart, kwint en octaaf

Hoofdstuk 4.9 Grote en kleine sext

 • Harmonieleer oefening 4d: grote en kleine sext
 • Harmonieleer oefening 4e: grote en kleine sexten maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 4f: grote en kleine sexten maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 4g: grote en kleine sexten

Hoofdstuk 4.10 Grote en kleine septiem

 • Harmonieleer oefening 4g: grote en kleine septiem
 • Harmonieleer oefening 4h: grote en kleine septiemen maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 4i: grote en kleine septiemen maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 4h: grote en kleine septiemen
 • Gehoortraining oefening 4i: grote en kleine sexten en septiemen

Hoofdstuk 4.11 Drieklanken: de eerste en tweede omkering

 • Harmonieleer oefening 4j: Drieklanken: grondligging, eerste en tweede omkering
 • Harmonieleer oefening 4k: Drieklanken: onderste toon van een omkering
 • Harmonieleer oefening 4l: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 4m: Drieklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 4n: Drieklanken: omkeringen maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 4o: Drieklanken: omkeringen maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 4j: grote-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 4k: grote-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4l: grote-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4m: kleine-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 4n: kleine-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 4o: kleine-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering

Hoofdstuk 4.12 De Bes grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 4.13 De hoofdtrappen in de Bes grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 4p: de hoofdtrappen in Bes groot

Hoofdstuk 4.14 De E kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 4.15 De hoofdtrappen in de E kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 4q: de hoofdtrappen in E klein

Hoofdstuk 4.16 De G kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 4e: toonladders

Hoofdstuk 4.17 De hoofdtrappen in de G kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 4r: de hoofdtrappen in G klein

Hoofdstuk 4.18 Akkoordsymbolen

Hoofdstuk 4.19 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 4a: melodie herkennen

Hoofdstuk 4.20 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 4b: melodische afwijking

Hoofdstuk 4.21 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 4c: toonfuncties

Hoofdstuk 4.22 Ritmisch dictee

 • 36 ritmische dictees

Hoofdstuk 4.23 Melodisch dictee

 • 20 melodische dictees

Hoofdstuk 4.24 Trappen: gehoortraining

 • Gehoortraining oefening 4p: akkoorden: trappen herkennen
 • Gehoortraining oefening 4q: akkoorden: trappen noteren
 • Gehoortraining oefening 4r: akkoorden: trappen en melodie

Muziektheorie fase 5

Hoofdstuk 5.1 Noten, rusttekens en voortekens

Hoofdstuk 5.2 Maat en maatsoorten

 • Gehoortraining oefening 5d: ritme herkennen

Hoofdstuk 5.3 Articulatie

Hoofdstuk 5.4 Tempo

Hoofdstuk 5.5 Muzikale vormen

Hoofdstuk 5.6 Versieringen

Hoofdstuk 5.7 Omkering van intervallen

 • Harmonieleer oefening 5a: omkeringen van intervallen
 • Gehoortraining oefening 5f: secunde, terts, kwart en kwint
 • Gehoortraining oefening 5g: secunde, terts, kwart en kwint harmonisch

Hoofdstuk 5.8 Vierklanken

 • Harmonieleer oefening 5b: Vierklanken: grondtoon, terts, kwint en septiem
 • Harmonieleer oefening 5c: Vierklanken: grondtoon bepalen

Hoofdstuk 5.9 Vierklanken: grondligging en omkeringen

 • Harmonieleer oefening 5d: Vierklanken: grondligging en omkeringen
 • Harmonieleer oefening 5e: Vierklanken: ligging bepalen
 • Harmonieleer oefening 5f: Vierklanken: onderste toon van een omkering
 • Harmonieleer oefening 5g: Vierklanken: omkeringen maken met gegeven grondtoon
 • Harmonieleer oefening 5h: Vierklanken: omkeringen maken op de stamtonen

Hoofdstuk 5.10. Gehoortraining: grondligging en omkeringen van drieklanken

 • Gehoortraining oefening 5h: grote en kleine-tertsdrieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 5i: grote en kleine-tertsdrieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 5j: grote en kleine-tertsdrieklank: eerste of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 5k: grotetertsdrieklank: alle liggingen
 • Gehoortraining oefening 5l: kleine-tertsdrieklank: alle liggingen
 • Gehoortraining oefening 5m: grote en kleine-tertsdrieklank: alle liggingen

Hoofdstuk 5.11 Neventrappen: de tweede trap (II)

 • Harmonieleer oefening 5m: de tweede trap

Hoofdstuk 5.12 De A grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 5.13 De hoofdtrappen in de A grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 5i: de hoofdtrappen in A groot

Hoofdstuk 5.14 De Es grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 5.15 De hoofdtrappen in de Es grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 5j: de hoofdtrappen in Es groot

Hoofdstuk 5.16 De B kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 5.17 De hoofdtrappen in de B kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 5k: de hoofdtrappen in B klein

Hoofdstuk 5.18 De C kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 5e: toonladders

Hoofdstuk 5.19 De hoofdtrappen in de C kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 5l: de hoofdtrappen in C klein

Hoofdstuk 5.20 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 5a: melodie herkennen

Hoofdstuk 5.21 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 5b: melodische afwijking

Hoofdstuk 5.22 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 5c: toonfuncties

Hoofdstuk 5.23 Ritmisch dictee

 • 20 ritmische dictees

Hoofdstuk 5.24 Melodisch dictee

 • 44 melodische dictees

Hoofdstuk 5.25 Trappen: gehoortraining

 • Gehoortraining oefening 5n: akkoorden: trappen herkennen
 • Gehoortraining oefening 5o: akkoorden: trappen noteren
 • Gehoortraining oefening 5p: akkoorden: trappen en melodie

Muziektheorie fase 6

Hoofdstuk 6.1 Noten, rusttekens en voortekens

 • Gehoortraining oefening 6d: ritme herkennen

Hoofdstuk 6.2 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 6.3 Articulatie

Hoofdstuk 6.4 Afkortingen en tekens

Hoofdstuk 6.5 Tempo

Hoofdstuk 6.6 Muzikale vormen

Hoofdstuk 6.7 Versieringen

Hoofdstuk 6.8 Overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint

 • Harmonieleer oefening 6a: reine, verminderde en overmatige kwart en kwint
 • Harmonieleer oefening 6b: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op stamtonen
 • Harmonieleer oefening 6c: overmatige kwart, verminderde en overmatige kwint maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 6f: reine en overmatige kwart en reine kwint

Hoofdstuk 6.9 De 5 soorten intervallen

 • Harmonieleer oefening 6d: Intervallen maken op een gegeven toon
 • Harmonieleer oefening 6e: Intervallen maken onder een gegeven toon
 • Gehoortraining oefening 6g: alle intervallen tot en met het octaaf
 • Gehoortraining oefening 6h: alle intervallen tot en met het octaaf harmonisch

Hoofdstuk 6.10 Gehoortraining: grondligging en omkeringen van drieklanken

 • Gehoortraining oefening 6i: grote- en kleine-tertsdrieklank: soort en ligging
 • Gehoortraining oefening 6j: grote- en kleine-tertsdrieklank: soort en ligging harmonisch

Hoofdstuk 6.11 Verminderde en overmatige drieklank

 • Harmonieleer oefening 6f: verminderde en overmatige drieklanken
 • Harmonieleer oefening 6g: verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 6h: verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 6i: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 6j: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 6k: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 6l: omkeringen van verminderde en overmatige drieklanken maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 6k: verminderde en overmatige drieklanken
 • Gehoortraining oefening 6l: verminderde en overmatige drieklanken harmonisch

Hoofdstuk 6.12 Akkoorden: neventrappen: de zesde trap (VI)

 • Harmonieleer oefening 6q: de zesde trap

Hoofdstuk 6.13 Akkoordsymbolen

Hoofdstuk 6.14 De E grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 6.15 De hoofdtrappen in de E grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 6m: de hoofdtrappen in E groot

Hoofdstuk 6.16 De As grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 6.17 De hoofdtrappen in de As grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 6n: de hoofdtrappen in As groot

Hoofdstuk 6.18 De Fis kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 6.19 De hoofdtrappen in de Fis kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 6o: de hoofdtrappen in Fis klein

Hoofdstuk 6.20 De Cis kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 6e: toonladders

Hoofdstuk 6.21 De hoofdtrappen in de Cis kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 6p: de hoofdtrappen in Cis klein

Hoofdstuk 6.22 Melodie herkennen

 • Gehoortraining oefening 6a: melodie herkennen

Hoofdstuk 6.23 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 6b: melodische afwijking

Hoofdstuk 6.24 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 6c: toonfuncties

Hoofdstuk 6.25 Ritmisch dictee

 • 22 ritmische dictees

Hoofdstuk 6.26 Melodisch dictee

 • 40 melodische dictees

Hoofdstuk 6.27 Trappen: gehoortraining

 • Gehoortraining oefening 6m: akkoorden: trappen herkennen
 • Gehoortraining oefening 6n: akkoorden: trappen noteren
 • Gehoortraining oefening 6o: akkoorden: trappen en melodie

Muziektheorie fase 7

Hoofdstuk 7.1 Het muziekschrift

Hoofdstuk 7.2 Noten, rusttekens en voortekens

Hoofdstuk 7.3 Maat en maatsoorten

Hoofdstuk 7.4 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 7.5 Articulatie

Hoofdstuk 7.6 Tempo

Hoofdstuk 7.7 Muzikale vormen

Hoofdstuk 7.8 Versieringen

Hoofdstuk 7.9 Versieringstonen: akkoordvreemde tonen

 • Harmonieleer oefening 7a: versieringstonen

Hoofdstuk 7.10 Drieklanken in de toonladders

 • Harmonieleer oefening 7b: drieklanken in de toonladders

Hoofdstuk 7.11 Gehoortraining: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken

 • Gehoortraining oefening 7d: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken
 • Gehoortraining oefening 7e: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklanken harmonisch
 • Gehoortraining oefening 7f: verminderde drieklank: grondligging of eerste omkering
 • Gehoortraining oefening 7g: verminderde drieklank: grondligging of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 7h: verminderde drieklank: eerste of tweede omkering
 • Gehoortraining oefening 7i: verminderde drieklank: alle liggingen
 • Gehoortraining oefening 7j: verminderde drieklank: alle liggingen harmonisch
 • Gehoortraining oefening 7k: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging
 • Gehoortraining oefening 7l: kleine, grote, verminderde en overmatige drieklank: soort en ligging harmonisch

Hoofdstuk 7.12 Akkoorden: de derde (III) en zevende (VII) trap

 • Harmonieleer oefening 7c: de derde en zevende trap

Hoofdstuk 7.13 De zeven soorten vierklanken

 • Harmonieleer oefening 7d: opbouw van de zeven soorten vierklanken
 • Harmonieleer oefening 7e: de zeven soorten vierklanken
 • Harmonieleer oefening 7f: vierklanken met grote en kleine-tertsdrieklank maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 7g: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 7h: vierklanken met grote en kleine-tertsdrieklank maken op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 7i: vierklanken met verminderde en overmatige drieklank maken op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 7j: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 7k: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 7l: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 7m: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 7n: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 7o: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 7p: omkeringen maken van vierklanken met grote of kleine drieklank op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 7q: omkeringen maken van vierklanken met verminderde of overmatige drieklank op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 7m: vierklanken: groot septiem en dominant septiem
 • Gehoortraining oefening 7n: vierklanken: klein-groot septiem en klein septiem
 • Gehoortraining oefening 7o: vierklanken: groot, dominant, klein-groot en klein septiem
 • Gehoortraining oefening 7p: vierklanken: halfverminderd, verminderd en overmatig

Hoofdstuk 7.14 Akkoordsymbolen

Hoofdstuk 7.15 De B grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 7.16 De hoofdtrappen in de B grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 7r: de hoofdtrappen in B groot

Hoofdstuk 7.17 De Des grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 7.18 De hoofdtrappen in de Des grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 7s: de hoofdtrappen in Des groot

Hoofdstuk 7.19 De F kleine-tertstoonladder

Hoofdstuk 7.20 De hoofdtrappen in de F kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 7t: de hoofdtrappen in F klein

Hoofdstuk 7.21 De Gis kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 7c: toonladders

Hoofdstuk 7.22 De hoofdtrappen in de Gis kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 7u: de hoofdtrappen in Gis klein

Hoofdstuk 7.23 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 7a: melodische afwijking

Hoofdstuk 7.24 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 7b: toonfuncties

Hoofdstuk 7.25 Ritmisch dictee

 • 23 ritmische dictees

Hoofdstuk 7.26 Melodisch dictee

 • 35 melodische dictees

Hoofdstuk 7.27 Tweestemmige melodisch dictee

 • 18 tweestemmig melodische dictees

Muziektheorie fase 8

Hoofdstuk 8.1 Noten, rusttekens en voortekens

Hoofdstuk 8.2 Dynamische tekens en termen

Hoofdstuk 8.3 Afkortingen en tekens

Hoofdstuk 8.4 Tempo

Hoofdstuk 8.5 Het dominantkwartsextakkoord

 • Harmonieleer oefening 8a: dominantkwartsextakkoord

Hoofdstuk 8.6 Akkoorden met gealtereerde tonen

 • Harmonieleer oefening 8b: moll/dur en Napels sext

Hoofdstuk 8.7 De tussendominant

 • Harmonieleer oefening 8c: tussendominant

Hoofdstuk 8.8 Dubbelverminderde en hardverminderde drieklank

 • Harmonieleer oefening 8d: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank
 • Harmonieleer oefening 8e: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 8f: dubbelverminderde en hardverminderde drieklank maken op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 8g: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 8h: overmatig sext en kwartsext maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 8i: overmatig sext en kwartsext maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 8j: overmatig sext en kwartsext maken op alle tonen
 • Gehoortraining oefening 8g: slotdrieklank

Hoofdstuk 8.9 Vierklanken in de toonladders

 • Harmonieleer oefening 8k: vierklanken in de toonladders
 • Gehoortraining oefening 8h: alle vierklanken

Hoofdstuk 8.10 Dubbelverminderd en hardverminderd septiemakkoord

 • Harmonieleer oefening 8l: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden
 • Harmonieleer oefening 8m: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 8n: dubbelverminderde en hardverminderde septiemakkoorden maken op alle tonen
 • Harmonieleer oefening 8o: overmatig kwintsext en tertskwart maken met gegeven grondtoon (stamtonen)
 • Harmonieleer oefening 8p: overmatig kwintsext en tertskwart maken met gegeven grondtoon (alle tonen)
 • Harmonieleer oefening 8q: overmatig kwintsext en tertskwart maken op de stamtonen
 • Harmonieleer oefening 8r: overmatig kwintsext en tertskwart maken op alle tonen

Hoofdstuk 8.11 Akkoordverbindingen

Hoofdstuk 8.12 Akkoordenschema

Hoofdstuk 8.13 Akkoordsymbolen

Hoofdstuk 8.14 De Fis grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 8.15 De hoofdtrappen in de Fis grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 8s: de hoofdtrappen in Fis groot

Hoofdstuk 8.16 De Ges grote-tertstoonladder

Hoofdstuk 8.17 De hoofdtrappen in de Ges grote-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 8t: de hoofdtrappen in Ges groot

Hoofdstuk 8.18 De Bes kleine-tertstoonladder

 • Gehoortraining oefening 8c: toonladders

Hoofdstuk 8.19 De hoofdtrappen in de Bes kleine-tertstoonladder

 • Harmonieleer oefening 8u: de hoofdtrappen in Bes klein

Hoofdstuk 8.20 De kwintencirkel

 • Harmonieleer oefening 8v: kwintencirkel

Hoofdstuk 8.21 De kwintencirkel toepassen

 • Harmonieleer oefening 8w: toonsoort bepalen

Hoofdstuk 8.22 Alternatieve toonladders

 • Harmonieleer oefening 8x: alternatieve toonladders
 • Gehoortraining oefening 8d: Kerktoonladders: ionisch, lydisch en mixolydisch
 • Gehoortraining oefening 8e: Kerktoonladders: aeolisch, dorisch en frygisch
 • Gehoortraining oefening 8f: alle kerktoonladders

Hoofdstuk 8.23 Melodische afwijking

 • Gehoortraining oefening 8a: melodische afwijking

Hoofdstuk 8.24 Toonfuncties

 • Gehoortraining oefening 8b: toonfuncties

Hoofdstuk 8.25 Ritmisch dictee

 • 16 ritmische dictees

Hoofdstuk 8.26 Melodisch dictee

 • 16 melodische dictees

Hoofdstuk 8.27 Tweestemmige melodisch dictee

 • 16 tweestemmig melodische dictees